Kiedy należy sporządzić opinię prawną?

Ten wpis zostanie poświęcony jednemu z rozwiązań, po jakie można sięgnąć w przypadku problemów z właściwą interpretacją przepisów, sporów lub zdarzeń. Opinia prawna, bo o niej mowa, sporządzana jest przez adwokata lub radcę na prośbę klienta. Jak wygląda ten dokument i kto najczęściej sięga po taką formę pomocy? Zawartość pisma Opinia prawna ma formę pisemnej […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Podział majątku – co należy wiedzieć?

Wstąpienie na drogę sądową to jedno z możliwych rozwiązań w sprawach dotyczących podziału majątku. Wszystko zależy od relacji pomiędzy obiema stronami – w tym przypadku małżonkami. Początkiem obowiązywania wspólnoty majątkowej jest bowiem moment zawarcia małżeństwa (wyjątkiem są tylko sytuacje, w których podpisana została umowa majątkowa małżeństwa tzw. intercyza). Zaczynamy wtedy operować takimi pojęciami, jak majątek […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Rozwód z orzeczeniem winy – czym jest?

W dzisiejszym wpisie chciałbym opisać jedno z rozstrzygnięć Sądu w sprawie rozwodowej, jakim jest rozwód z orzeczeniem o winie. Postępowanie rozwodowe jest zwykle ciężkim przeżyciem dla każdej ze stron postępowania, szczególnie wtedy, gdy Sąd jest zobowiązany do ustalenia, który z małżonków ponosi winę w rozpadzie związku. W jakiej sytuacji Sąd nie analizuje tego, kto jest […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Zwolnienie z pracy – czy należy się z tym godzić?

W poniższym tekście pochylimy się nieco nad okolicznościami, w jakich może dojść do zwolnienia osoby zatrudnionej. Wbrew pozorom, rozwiązanie umowy z inicjatywy pracodawcy wcale nie jest łatwe. Może do niego dojść tylko pod pewnymi warunkami, a nawet wtedy pracownik ma prawo odwołać się do Sądu Pracy. Jakie to okoliczności? I w jakich przypadkach rozwiązanie umowy […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Na czym polega stwierdzenie nabycia spadku?

Temat podejmowany w poniższym wpisie blogowym często dotyczy bardzo delikatnych relacji rodzinnych, a w dodatku nierzadko jest przyczyną stresu. Stwierdzenie nabycia spadku, bo to o tym postępowaniu mowa, można określić jako formalne potwierdzenie, że dana osoba lub osoby dziedziczą po zmarłym. Może być ono osiągnięte na dwa sposoby. Pierwszy z nich odbywa się w Kancelarii […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Rozwód małżonków mieszkających za granicą – rozwód online

Witam Cię na moim blogu. W tym miejscu będę dzielił się moim doświadczeniem oraz wiedzą w sprawach prawnych, które mogą okazać się dla Ciebie przydatne. Być może niektóre wpisy na blogu będą odpowiedzią na Twoje pytania i okażą się pomocne dla rozwiązania spraw, które wymagają pomocy prawnej. Pierwszy temat, jaki chciałbym podjąć na moim blogu, […]

CZYTAJ WIĘCEJ