W ramach swojej praktyki zawodowej oferuję szeroki wachlarz usług dla Klientów potrzebujących pomocy w zakresie prawa karnego. Usługi obejmują w szczególności prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego, obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym wszystkich instancji, reprezentację w postępowaniu wykonawczym oraz reprezentowanie interesów pokrzywdzonych – występowanie w charakterze oskarżycieli posiłkowych i/lub prywatnych na każdym etapie postępowań.

W każdym przypadku kieruję się wyłącznie dobrem Klienta, niezależnie od tego czy jest on oskarżonym czy pokrzywdzonym.

Rodzaje spraw karnych to m.in.:

 • jazda pod wpływem alkoholu,
 • jazda pod wpływem narkotyków,
 • fałszowanie dokumentów,
 • kradzieże i kradzieże z włamaniem,
 • rozboje i pobicia,
 • znęcanie się,
 • nękanie i groźby,
 • oszustwa,
 • zniesławienie,
 • wypadki komunikacyjne,
 • sprawy karne gospodarcze (np. działanie na szkodę spółki, oszustwa finansowe, łapownictwo),
 • sprawy karnoskarbowe,
 • odszkodowania za niesłuszne zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie lub skazanie,
 • zakłócanie porządku publicznego.

Pomoc w zakresie prawa karnego polega między innymi na:

 1. Udzielaniu porad prawnych z zakresu prawa karnego, postępowania karnego, postępowania w sprawach o wykroczenia, postępowania wykonawczego.
 2. Przygotowywaniu pism procesowych na każdym etapie sprawy karnej, w tym pism wszczynających postępowanie karne tj. zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, prywatnego aktu oskarżenia.
 3. Sporządzanie środków odwoławczych tj. zażaleń w toku toczącego się postępowania karnego, apelacji od wyroków Sądu I Instancji,
 4. Sporządzeniu pism procesowych na etapie postępowania wykonawczego w tym m.in.
  1. Wniosek o wydanie wyroku łącznego,
  2. Wniosek o wyrażenie zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (SDE/bransoleta),
  3. Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z wykonania kary pozbawienia wolności,
  4. Wniosek o przerwę w karze,
  5. Wniosek o odroczenie wykonania kary.