Rozwód z orzeczeniem winy – czym jest?

W dzisiejszym wpisie chciałbym opisać jedno z rozstrzygnięć Sądu w sprawie rozwodowej, jakim jest rozwód z orzeczeniem o winie. Postępowanie rozwodowe jest zwykle ciężkim przeżyciem dla każdej ze stron postępowania, szczególnie wtedy, gdy Sąd jest zobowiązany do ustalenia, który z małżonków ponosi winę w rozpadzie związku.

W jakiej sytuacji Sąd nie analizuje tego, kto jest odpowiedzialny za rozpad małżeństwa? 

Dzieje się tak wyłącznie wtedy, gdy KAŻDY z małżonków złoży wniosek o to, aby Sąd nie rozstrzygał tego, który z nich ponosi winę w rozpadzie związku. W takim przypadku Sąd jest związany wnioskiem Stron i nie orzeka o winie. Wówczas postępowanie jest oczywiście dużo szybsze i mniej stresujące. Nie zawsze jednak takie rozwiązanie jest dobre dla małżonka, w szczególności tego, który uważa, że nie ponosi winy.

W przypadku, gdy Sąd orzeka o tym kto ponosi winę w rozpadzie związku często zdarza się, że Sąd uznaje, że winę w rozpadzie ponoszą oboje z małżonków. W trakcie takich spraw sąd uznaje, że zarówno mąż, jak i żona swoimi działaniami przyczynili się do rozkładu pożycia.

Jakie konsekwencje niesie za sobą rozwód z orzeczeniem o winie?

Jeśli za winnego uznano wyłącznie jednego z małżonków to wyrok taki może być podstawą dla drugiego małżonka do starania się o alimenty. Mimo że ten rodzaj świadczeń kojarzymy głównie z dziećmi, to przysługiwać mogą również byłym małżonkom, którzy nie odpowiadają za rozpad związku małżeńskiego – w szczególności, jeśli wskutek rozwodu doszło do znacznego obniżenia się ich standardu życia. 

Ważnym spostrzeżeniem jest to, że kwestia winy, co do zasady, nie przekłada się na podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie. Zatem małżonek niewinny nie może, na tej podstawie, domagać się zwiększenia swojego udziału w majątku wspólnym w trakcie postępowania o podział majątku byłych małżonków.

Orzeczenie o winie nie ma również większego znaczenia w kwestii władzy rodzicielskiej – tutaj Sąd pod uwagę bierze przede wszystkim dobro dziecka.