Na czym polega stwierdzenie nabycia spadku?

Temat podejmowany w poniższym wpisie blogowym często dotyczy bardzo delikatnych relacji rodzinnych, a w dodatku nierzadko jest przyczyną stresu. Stwierdzenie nabycia spadku, bo to o tym postępowaniu mowa, można określić jako formalne potwierdzenie, że dana osoba lub osoby dziedziczą po zmarłym. Może być ono osiągnięte na dwa sposoby. Pierwszy z nich odbywa się w Kancelarii Notarialnej i polega na sporządzeniu dokumentu zwanego Aktem Poświadczenia Dziedziczenia. Drugim jest postępowanie sądowe.

Czym różni się postępowanie przed notariuszem od sądowego?

Z pierwszego trybu, czyli w przypadku sporządzenia Aktu Poświadczenia Dziedziczenia zwykle korzysta się w sytuacjach bezproblemowych – to znaczy na przykład takich, w których między spadkobiercami istnieje zgoda co do tego kto dziedziczy spadek. Istotnym jest, że w przypadku chęci skorzystania z tego trybu wszyscy potencjalni spadkobiercy muszą osobiście stawić się przed Notariuszem. W przypadku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku przed Sądem wniosek mogą złożyć nie tylko spadkobiercy, ale również wierzyciele lub osoby niewymienione w testamencie, które zgłaszają prawo do nabycia majątku.

Co powinien zawierać wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Postępowanie sądowe jest prowadzone w sądzie rejonowym właściwym dla ostatniego miejsca, w którym osoba zmarła mieszkała przed śmiercią. Sporządzony i złożony tam wniosek musi uwzględniać wszystkie osoby z kręgu potencjalnych spadkobierców. Warto też, by dołączone były do niego dokumentu udowadniające koligacje rodzinne jak np. akty urodzenia czy małżeństwa otrzymane z Urzędu Stanu Cywilnego.  Czas trwania postępowania będzie różny w każdej indywidualnej sytuacji – w przeciwieństwie do trybu notarialnego, w którym zwykle wystarczy jedna wizyta w kancelarii. W praktyce czas oczekiwania na pierwsze posiedzenie wynosi ok. 3 miesiące, lecz jest uzależnione od obłożenia danego Sądu Rejonowego.  Sąd w swojej decyzji określa jedynie, komu przypada określony udział majątku – nie zajmuje się jednak dokładnym nim rozporządzaniem.

Czy są jakieś różnice w skutkach podpisania dokumentu u notariusza a postanowieniem sądu?

Mówiąc krótko – nie, oba z nich mają taką samą moc prawną i oba potwierdzają, że wskazana w nich osoba lub osoby dziedziczą po zmarłym w określonym udziale.