Podział majątku – co należy wiedzieć?

Wstąpienie na drogę sądową to jedno z możliwych rozwiązań w sprawach dotyczących podziału majątku. Wszystko zależy od relacji pomiędzy obiema stronami – w tym przypadku małżonkami. Początkiem obowiązywania wspólnoty majątkowej jest bowiem moment zawarcia małżeństwa (wyjątkiem są tylko sytuacje, w których podpisana została umowa majątkowa małżeństwa tzw. intercyza). Zaczynamy wtedy operować takimi pojęciami, jak majątek […]

CZYTAJ WIĘCEJ