Kiedy należy sporządzić opinię prawną?

Ten wpis zostanie poświęcony jednemu z rozwiązań, po jakie można sięgnąć w przypadku problemów z właściwą interpretacją przepisów, sporów lub zdarzeń. Opinia prawna, bo o niej mowa, sporządzana jest przez adwokata lub radcę na prośbę klienta. Jak wygląda ten dokument i kto najczęściej sięga po taką formę pomocy? Zawartość pisma Opinia prawna ma formę pisemnej […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Podział majątku wspólnego – co należy wiedzieć?

Wstąpienie na drogę sądową to jedno z możliwych rozwiązań w sprawach dotyczących podziału majątku. Wszystko zależy od relacji pomiędzy obiema stronami – w tym przypadku małżonkami. Początkiem obowiązywania wspólnoty majątkowej jest bowiem moment zawarcia małżeństwa (wyjątkiem są tylko sytuacje, w których podpisana została umowa majątkowa małżeństwa tzw. intercyza). Zaczynamy wtedy operować takimi pojęciami, jak majątek […]

CZYTAJ WIĘCEJ