I. Informacje ogólne

Szanując Państwa prawo do prywatności i ochrony danych osób, w tym Klientów, informujemy, że pozyskane przez nas dane przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa unijnego i krajowego oraz w warunkach gwarantujących ich bezpieczeństwo. Administratorem danych osobowych (dalej „Administrator”) zbieranych za pośrednictwem strony jest Jakub Bobak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Jakub Bobak, ul. Warszawska 1, 44-336 Jastrzębie-Zdrój, NIP: 6443322876

 

II. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO i wyłącznie w celach związanych z funkcjonowaniem strony internetowej oraz świadczeniem usług prawniczych. Po zakończeniu świadczenia usługi zebrane dane poddane zostaną archiwizacji.

III. Jakie dane gromadzi Administrator?

 1. Administrator zbiera lub może zbierać następujące dane osobowe za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w serwisie lub bezpośredniego kontaktu ze strony użytkownika (mailowego, telefonicznego):
  1. dane identyfikacyjne (m.in. imię, nazwisko),
  2. dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail).
 2. Przekazanie danych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy z Administratorem.
 3. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani użyte do profilowania.

IV. Czas przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umów zawartych za pośrednictwem strony, w tym także po ich wykonaniu z uwagi na możliwość skorzystania przez strony z przysługujących im praw wynikających z umowy, a także ze względu na ewentualne dochodzenie należności.

V. Twoje uprawnienia

 1. Administrator zapewnia Państwu realizację uprawnień, o których mowa w ust. 2 poniżej. W celu realizacji uprawnień, należy wysłać odpowiednią prośbę pocztą elektroniczną na adres: adwokatbobak@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres: Kancelaria Adwokacka Jakub Bobak, ul. Warszawska 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.
 2. Każdej osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje uprawnienie do:
  1. dostępu do treści danych,
  2. sprostowania/zaktualizowania danych,
  3. usunięcia danych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych,
  5. przenoszenia danych,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  7. cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  8. wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Pliki Cookies (ciasteczka)

 1. Strona internetowa korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Są to niewielkie pliki, które są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu itp.), m.in. w celu umożliwienia Ci korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu.
 2. Pliki cookies nie wpływają na funkcjonowanie Twojego urządzenia. W każdej chwili możesz je usunąć korzystając z wbudowanych opcji swojej przeglądarki internetowej.
 3. W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są do celów:
  1. zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
  2. statystycznych,
  3. marketingowych,
  4. udostępnienia Ci pozostałych funkcjonalności Serwisu
 4. Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki.

VII. Zmiana polityki prywatności i Cookies

 1. Administrator ma uprawnienie do zmiany niniejszego dokumentu, aktualna treść Polityki Prywatności dostępna jest na stronie internetowej.
 2. Niniejszy dokument nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień przysługujących użytkownikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.