Rozwód małżonków mieszkających za granicą – rozwód online

Witam Cię na moim blogu. W tym miejscu będę dzielił się moim doświadczeniem oraz wiedzą w sprawach prawnych, które mogą okazać się dla Ciebie przydatne. Być może niektóre wpisy na blogu będą odpowiedzią na Twoje pytania i okażą się pomocne dla rozwiązania spraw, które wymagają pomocy prawnej.

Pierwszy temat, jaki chciałbym podjąć na moim blogu, dotyczy rozwodu lub separacji małżonków, którzy mieszkają za granicą. Wielu moich klientów mieszkających za granicą (np. w Wielkiej Brytanii, Holandii czy Niemczech) zwraca się z zapytaniem czy postępowanie rozwodowe można przeprowadzić w Polsce?

Odpowiedź brzmi TAK. A teraz krótkie uzasadnienie.

Rozwód w Polsce małżonków mieszkających za granicą

Warunkiem przeprowadzenia postępowania rozwodowego w Polsce, jest posiadanie przez obu małżonków obywatelstwa polskiego. Natomiast nie jest koniecznością zamieszkiwanie na terenie Polski. Przeprowadzenie rozwodu w Polsce jest dla stron korzystniejsze, ze względu na niższe koszty sądowe oraz łatwiejsze procedury. Zatem jeśli oboje małżonków posiada obywatelstwo polskie to rozwód w Polsce jest możliwy.

Do którego Sądu skierować pozew o rozwód?

Sprawy rozwodowe są rozpytywane przez Sądy Okręgowe. W przypadku rozwodu małżonków przebywających za granicą, właściwy Sąd Okręgowy, do którego należy wnieść pozew jest wyznaczany przez Sąd Najwyższy w Warszawie. Obecnie procedura wygląda tak, że pozew kieruje się do Sądu Okręgowego, który jest właściwy ze względu np. na ostatnie miejsce zamieszkania małżonków w Polsce. Przykładowo, gdy małżonkowie przed wyjazdem za granicę mieszkali w Jastrzębiu-Zdroju, jest to ich miasto rodzinne i mają tutaj krewnych, to mogą wnieść pozew o rozwód do Sądu Okręgowego w Rybniku.
W pozwie o rozwód należy jednak złożyć wniosek o wyznaczenie Sądu właściwego przez Sąd Najwyższy. W tym miejscu strony mogą uzasadnić, dlaczego to właśnie ten Sąd powinien zostać wyznaczony jako właściwy.

Rozprawa online

Czasy pandemii znacznie przyspieszyły procesy informatyzacji Sądów w Polsce. W sprawach rozwodowych rozprawa jest obligatoryjna, oznacza to, że małżonkowie muszą spotkać się w sądzie na rozprawie. Obecnie przepisy procedury cywilnej dopuszczają jednak uczestnictwo w rozprawie za pośrednictwem wideokonferencji. Oznacza to, że małżonkowie mieszkający za granicą mogą przeprowadzić proces i uzyskać wyrok rozwodowy bez wizyty w Polsce. Stanowi to bardzo duże udogodnienie dla stron, gdyż nie muszą przyjeżdżać do Polski jedynie na kilka godzin, aby uczestniczyć w rozprawie.

Czy warto skorzystać z pomocy adwokata?

Małżonkowie mieszkający za granicą w celu przeprowadzenia postępowania rozwodowego mogą skorzystać również z pomocy adwokata. Od lat przeprowadzam takie postępowania i pomagam klientom kompleksowo przeprowadzić sprawę poczynając od wstępnej analizy sprawy, sporządzenia pozwu, przygotowania do rozprawy, jak i reprezentacji na rozprawie, a kończąc na uzyskaniu prawomocnego wyroku rozwodowego. Pomagam klientom przygotować pozew oraz całą dokumentację. Do pozwu rozwodowego konieczne jest załączenie aktów z Urzędu Stanu Cywilnego (m.in. aktu małżeństwa, aktu urodzenia dzieci). Wszystkie te dokumenty zgromadzę na prośbę klienta.

Klient mieszkający za granicą może udzielić pełnomocnictwa elektronicznie, nie musi stawiać się w kancelarii stacjonarnie.

Mam nadzieję, że dzisiejszy wpis będzie dla Ciebie pomocy. W przypadku chęci skorzystania z pomocy prawnej świadczonej przez moją Kancelarię zapraszam Cię do kontaktu.