Kiedy należy sporządzić opinię prawną?

Ten wpis zostanie poświęcony jednemu z rozwiązań, po jakie można sięgnąć w przypadku problemów z właściwą interpretacją przepisów, sporów lub zdarzeń. Opinia prawna, bo o niej mowa, sporządzana jest przez adwokata lub radcę na prośbę klienta. Jak wygląda ten dokument i kto najczęściej sięga po taką formę pomocy?

Zawartość pisma

Opinia prawna ma formę pisemnej analizy. Dokument składa się z kilku części:

  • opisu opiniowanego problemu,
  • analizy przepisów prawnych, które mają zastosowanie w danej sytuacji,
  • interpretacji przepisów wraz ze wskazaniem potencjalnych zagrożeń, problemów i innych, negatywnych skutków,
  • możliwych sposobów postępowania,
  • wniosków końcowych.

Opinia prawna może mieć formę skróconą lub rozbudowaną. Pierwszy z dokumentów tworzony jest w trybie pilnym dla klientów, którzy chcą otrzymać go jak najszybciej. W drugim zaś znajdzie się kompleksowa analiza danej sytuacji.

Kto najczęściej zwraca się z prośbą o sporządzenie opinii prawnej?

Na taką formę pomocy bardzo często decydują się przedsiębiorcy, którzy chcą zasięgnąć porady specjalisty przed podpisaniem ryzykownych umów bądź zawarciem nowego kontraktu. Opinia prawna jest jednym ze sposobów na lepsze rozeznanie się w sytuacji przed podjęciem ważnej decyzji – szczególnie jeśli w grę wchodzą duże środki finansowe. Dzięki niej klient nie tylko poznaje zdanie adwokata, ale ma też świadomość problemów, jakie mogą wystąpić w konsekwencji danej decyzji. Dowiaduje się także o potencjalnych krokach, jakie może podjąć. W ten sam sposób klienci mogą również poszukiwać najlepszego sposobu na wyjście z jakiegoś problemu. Analiza często dotyczy także zagadnień z zakresu prawa własności, pracy i spadkowego.

Opinia prawna a Sąd

Co ważne, takie materiały analityczne nie są wiążące dla Sądu. Dokumenty są raczej wyrażeniem stanowiska radców i adwokatów na dany temat. Jeśli dojdzie do rozprawy sądowej, Sąd samodzielnie dokonuje interpretacji przepisów. Dzięki sporządzonej opinii klient może się jednak uprzednio upewnić o tym, że postępuje zgodnie z prawem.