Jest to dziedzina, będąca gałęzią prawa cywilnego, dzięki której można formalnie uregulować sprawy majątkowe po śmierci członka rodziny lub innej bliskiej osoby. W ramach tej specjalizacji oferuję doradztwo i pomoc prawną obejmującą swym zakresem m.in. dziedziczenie długów po rodzicach lub spisanie testamentu.

Zajmuję się reprezentacją i doradztwem dla Klientów np. w przypadku dochodzenia zachowku lub działu spadku po zmarłym. Pomagam zarówno w sprawach i procesach sądowych oraz uregulowaniu formalności na tle urzędowym.

Prawem spadkowym określamy ogół norm regulujących przejście składników majątku osoby zmarłej na inne osoby, jak również wszelkie zagadnienia z tym związane. Często regulacje prawne w tym zakresie bywają skomplikowane. Równie często zaniedbanie spraw spadkowych powoduje w przyszłości wiele komplikacji. Należy bowiem pamiętać, że w skład spadku wchodzą nie tylko aktywa (np. nieruchomości, pojazdy, oszczędności pieniężne), ale bardzo często zdarza się, że wchodzą również pasywa (np. zobowiązania kredytowe, pożyczki). Wtedy właściwa i szybka reakcja jest bardzo ważna. Dlatego też warto skorzystać z pomocy fachowca, który wyjaśni i zabezpieczy sprawy.

W praktyce obsługa prawna spraw spadkowych najczęściej obejmuje usługi związane z:

  • konsultacją prawną z zakresu dziedziczenia, testamentu, zachowku,
  • reprezentacja w sprawie: o stwierdzenie nabycia spadku, o zachowek, odrzucenie spadku, o uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, o zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego, o dział spadku, niegodność dziedziczenia, o nieważność testamentu, o zrzeczenie się spadku.