Sprawy z zakresu prawa rodzinnego wymagają zaangażowania zarówno Klienta, jak i prawnika. Pomoc adwokata może znacznie ułatwić cały proces. Dzięki takim usługom można sporządzić poprawny formalnie pozew o rozwód lub starać się podział majątku wspólnego między byłymi małżonkami.

Działam w sprawach dotyczących powierzenia władzy rodzicielskiej, ustalenia ojcostwa lub uchylenia alimentów na rzecz potomka. Podejmując się sprawy o alimenty, rozwód lub separację zawsze przestrzegam i działam na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

W ramach świadczonych usług z zakresu prawa rodzinnego, którymi się zajmuję wchodzą:

  • sprawy o rozwód i separację bez orzekania o winie lub z orzeczeniem o winie,
  • sprawy o unieważnienie małżeństwa,
  • sprawy o alimenty na rzecz małoletnich dzieci, w tym zabezpieczenie alimentów,
  • sprawy o uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
  • sprawy związane z władzą rodzicielską, w tym o ograniczenie, jak i pozbawienie władzy rodzicielskiej,
  • uregulowanie kontaktów rodziców/dziadków z dziećmi/wnukami, zakazanie kontaktów z dzieckiem,
  • sprawy o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności, uznanie ojcostwa,
  • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeństwa,
  • sprawy o podział majątku małżonków po rozwodzie lub w trakcie postępowania rozwodowego. podział majątku.

Sprawy o rozwód

Moi Klienci mogą liczyć na profesjonalne doradztwo i wsparcie na etapie przedprocesowym, jak również zastępstwo procesowe w sprawie. Sprawy o rozwód obsługuję na każdym etapie postępowania, dzięki czemu z mojej pomocy można skorzystać także po złożeniu pozwu rozwodowego, już w trakcie trwającego procesu.

Prowadzę sprawy rozwodowe z orzeczeniem o winie jednego lub obojga małżonków, jak również bez orzeczenia o winie.

W przypadku małoletnich dzieci usługa obejmuje również kwestie związane z uregulowaniem władzy rodzicielskiej, kontaktów oraz alimentów na rzecz małoletnich dzieci.

Sprawy o alimenty

Najczęściej w praktyce sprawy o alimenty obejmują postępowania, do których zaliczamy: sprawy o alimenty na rzecz małoletnich dzieci, sprawy o alimenty na rzecz uczącego się (niesamodzielnego) dziecka pełnoletniego, sprawy o alimenty na rzecz byłego współmałżonka, sprawy o alimenty na rzecz rodzica.

Rozwód dla małżonków przebywających za granicą

Wielokrotnie przeprowadzałem również rozwód dla małżonków mieszkających poza granicami Polski w szczególności mieszkających w Wielkiej Brytanii.

Często rozwód w Polsce dla małżonków mieszkających za granicą jest najlepszym rozwiązaniem. Równie często osoby te nie zdają sobie sprawy z tego, że nawet jeśli przybywają za granicą to rozwód w Polsce jest możliwy.

Sprawy o uregulowanie lub/i wyegzekwowanie kontaktów z dziećmi

W przypadku konfliktu między rodzicami, sprawy związane z uregulowaniem kontaktów często bywają najtrudniejszą kwestią do uregulowania. Wówczas pomoc prawnika jest bardzo ważna.

Prowadzę również postępowania o wyegzekwowanie kontaktów, w tym sprawy związane z tzw. alienacją rodzicielską.